Frequently Asked Questions

Pionier and Senta

Multihull and other sailing links on the WWW

Sign my guestbook please

Take a break with this sailor's humor

Fram's Blog

F-39 Building project

FAQs

Pionier and Senta

Home

Links

Guestbook

Sailor's humor

Douaneperikelen.

 

 

Ingezonden brief  ("Zeilen").

Het Hemelvaart weekend van dit jaar (1989) hebben wij doorgebracht op de River Orwell. Het belooft een uitermate geslaagde tocht te worden; op zowel de heen- als de terugtocht meelopende wind, heldere nachten en overdag volop zon. In opperbeste stemming lopen wij IJmuiden binnen en meren af aan de douanesteiger voor de gebruikelijke inklaringsformaliteiten. Dit in tegenstelling tot enkele andere jachten, die voor de sluis blijven drijven om te wachten op de schutting.

De procedure aan het douaneloket verloopt snel. Wij hebben niets aan te geven. De douanebeambte verwijst ons voor de paspoortcontrole naar bet kantoor van de marechaussee op de Kanaaldijk in IJmuiden, omdat op bet kantoor bij de sluis op dat moment niemand aanwezig is (vlak bij de douanesteiger staat overigens een bord met de vermelding, dat men zich bij afwezigheid van de marechaussee op Kanaaldijk 240 dient te vervoegen).

Weer buiten komende zien wij de sluisdeuren opengaan en spoeden ons naar de boot om deze schutting mee te maken. Na de sluis zullen wij aanleggen om ons op de Kanaaldijk te melden. Wij liggen al enige tijd in de sluis wanneer we worden aangesproken door een marechausseebeambte, die boven op de sluiswand staat. Waarom wij ons niet bij hem gemeld hebben. Hij blijkt namelijk wel in zijn kantoor aanwezig te zijn geweest. Ik maak verontschuldigingen en vertel hem dat wij door de douane zijn verwezen naar de Kanaaldijk in IJmuiden en dat wij van plan zijn om achter de sluis af te meren om ons aldaar te melden.

Hij blijkt ons inmiddels al te hebben gerapporteerd, maar is ontvankelijk voor de situatie en onze goede bedoelingen en zal zijn rapport weer schrappen. Op mijn vraag of hij onze paspoorten nog wil zien antwoordt hij ontkennend. Wij hoeven ook niet meer naar de Kanaaldijk en het hele voorval ziet hij voor deze ene keer door de vingers ...

Aanhouding op het Noordzee kanaal.Een misverstand is opgelost. 

Na ongeveer een uur in de richting van Amsterdam gevaren te hebben , worden wij tot onze grote verbazing door een boot van de marechaussee geenterd. Er wordt een procesverbaal opgemaakt vanwege het gebeuren in IJmuiden. Men blijkt wel gevoelig voor mijn argumenten (en die van een getuige) en men zal later wel contact met mij opnemen over de verdere gang van zaken.

Ik heb verder niets meer vernomen en dacht dat een en ander wel geseponeerd zou zijn, totdat onlangs een schikkingsvoorstel van de Officier van Justitie in mijn brievenbus viel !

U zult begrijpen dat ik daar niet op inga en dat ik het voorval aan de rechter zal voorleggen. Daarnaast zou ik graag van u of uw lezers informatie ontvangen over eventueel soortgelijke gebeurtenissen.

Tot slot heb ik nog drie opmerkingen.

1. Hoe is het in hemelsnaam mogelijk dat, ondanks alle goede inklaringsbedoelingen, er toch verbaliserend wordt opgetreden, terwijl andere jachten, die de douanesteiger gewoonweg negeren niets in de weg wordt gelegd?

2. De douanesteiger is volstrekt ongeschikt voor gebruik door jachten. Met goed weer gaat het nog, maar bij harde wind uit zuidelijke richtingen is het aldaar aanleggen eigenlijk onverantwoord en -zeker met relatief kleine jachten- nauwelijks zonder schade mogelijk. Mijn stelling in deze is: de verplichting tot gebruik van de douanesteiger in IJmuiden is in strijd met goed zeemanschap!

3. De inklaringsprocedure en dan met name de hantering daarvan door de betreffende ambtenaren, verschilt van plaats tot plaats. Dit varieert van 'lastig jacht, vaar toch door' tot prettige soepelheid of, in het ergste geval, een ongewenst streng optreden.

Het maakt mij geen verschil of de inklaringsprocedure nu soepel of streng is als het maar overal uniform wordt gehanteerd.

Ik wil hiermee mijn medewatersporters waarschuwen voor de naar mijn mening ontoelaatbare praktijken in Ijmuiden. Ik hoop dat uw blad zich sterk maakt voor een uniforme Nederlandse inklaringsprocedure, ongeacht welke zeehaven, alsmede voor technische verbeteringen van de douanesteiger in IJmuiden. Dit laatste moet toch met een aantal simpele voorzieningen uit te voeren zijn.

Uiteraard hou ik u van de verdere ontwikkelingen betreffende mijn "strafzaak" op de hoogte.

 

H.A. van Oortmarssen, Hilversum.

 

 

Edit: De Officier van Justitie heeft alsnog besloten de zaak te seponeren.